Vjerovanje muslimana u Isusa – Isa, alejhisselam

U Bosni i Hercegovini muslimani i kršćani stoljećima žive zajedno, ali uprkos tome, mnogi ne znaju da je prorok Isus, ili Isa, alejhisselam, zajednički i muslimanima i kršćanima. Međutim, vjerovanja muslimana i kršćana u ovog poslanika jako se razlikuju i stoga je vrlo važno ukazati na temeljne razlike u ovom pitanju.

Muslimani vjeruju da su svi Allahovi poslanici najbolji Allahovi robovi, jer je sama činjenica da je Uzvišeni Allah nekoga izabrao za poslanika velika čast, pa muslimani vjeruju da je Isus, ili Isa, alejhisselam, poseban i izabrani Allahov rob. Prema učenjima islama, svi poslanici su bili ljudske rase, imali su fizičke potrebe poput nas “običnih” ljudi, potrebu za hranom, pićem, snom, vjenčali su se, imali potomstvo itd., Što znači da nijedan poslanik nije imao bilo kakva božanska svojstva, jer je sve navedeno svojstveno samo ljudima, a pravi Gospodin daleko od toga da ima takve potrebe.

Uzvišeni Allah kaže: “I prije vas poslali smo glasnike i žene i rodili ih. I nijedan glasnik nije donio čudo sam, već Allahovom voljom. ” (Ar-Ra'd, 38)

„A oni kažu:„ Šta je taj „glasnik“, uzima hranu i šeta trgovima; trebalo bi mu poslati meleka da ga upozori! ‘”(El-Furkan, 7)

“Prije vas nismo poslali nijednog poslanika koji nije jeo i šetao trgovima. Mi vas tjeramo da jedni druge iskušavate, zato izdržite! A vaš Gospodar sve vidi. ” (Al-Furqan, 20)

Svim poslanicima su data čudesa – natprirodni načini na koji su dokazivali svom narodu da su poslanici od Uzvišenog Allaha, ali čak su im i ta čudesa bila Allahova pomoć i nisu se mogla dogoditi voljom poslanika, bez dozvole Uzvišenog Allaha . Kur'an jasno kaže da je Isus, ili Isa, alejhisselam, imao velika čuda, kao i drugi poslanici, preko kojih mu je Allah Uzvišeni pomogao, ali to ga ni na koji način ne razlikuje od ostalih poslanika, jer i oni imali svoja čuda i sve se to opet ponovilo Allahovom voljom.

Govoreći o Ezavu, sallallahu alejhi ve sellem, Allah, dž.š., rekao je: „Kad Allah kaže:, razgovarao je; i kad sam vas naučio pismenosti i mudrosti, i Tori i Evanđelju; i kada ste po Mojoj volji od blata napravili nešto poput ptice i udahnuli u njoj, i kada je ona, Mojom voljom, postala ptica; i kada ste, po Mojoj volji, izliječili slijepca i gubavca od rođenja; i kada ste Mojom voljom uskrsnuli mrtve; i kad sam od vas odbacio djecu Izraelovu, kada ste im donijeli jasne dokaze, pa su oni među njima koji nisu vjerovali vikali: ‘Ovo nije ništa drugo do pravo čarobnjaštvo!’ “(Al-Ma'ida, 110)

Osim što vjeruju u Isaa, alejhisselam, kao poslanika, muslimani vjeruju i u sve ostale poslanike. Stoga muslimani vjeruju da je Isus, ili Isa, alejhisselam, bio izabrani Allahov rob i poslanik, pa ga vole i poštuju kao što vole i poštuju druge proroke, a nikako ne dopuštaju da vrijeđaju bilo kog poslanika, uključujući Isusa ili Isaa, alejhisselam. Isto tako, uskraćivanje poslanstva jednom poslaniku znači uskraćivanje poslaništva drugim poslanicima, što opet uključuje, između ostalog, Isusa, alejhisselam, pa poricanje njegovog poslanstva znači poricanje poslanika i drugih poslanika.

Uzvišeni Allah kaže: „Reci: ‘Vjerujemo u Allaha i u ono što nam je objavljeno, i u ono što je objavljeno Ibrahimu, i Ismailu, i Isaku, i Jakovu, i unucima, i u ono što je dato Mojsije i Ezav, i ono što je prorocima dao njihov Gospodar; ne pravimo razliku između njih i samo Ga se pokoravamo. ‘”(Al-Baqara, 136)

“Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od njegovog Gospodara i vjernika – svi vjeruju u Allaha, i Njegove meleke, i Njegove knjige i Njegove poslanike: ‘Mi ne razdvajamo nijednog od njegovih poslanika.’ A oni kažu, ‘Čujemo i pokoravamo se! Oprosti nam, Gospodaru naš, Tebi ćemo se vratiti! ‘”(Al-Baqara, 285)

Ibn Tejmijja je rekao: „Muslimani vjeruju u sve poslanike i ne prave razliku između njih. Stroga je obaveza vjerovati u sve proroke. Ko ne vjeruje u jednog proroka, ne vjeruje ni u druge proroke. ” [1]

Isto tako, muslimani vjeruju da je sve poslanike poslao isti Bog, svemogući Allah, i da su svi oni pozivali na čisti monoteizam, robovanje samo Allahu i da su svi zabranjivali širk – pripisivanje pratilaca Uzvišenom Allahu.

Uzvišeni Allah kaže: “Nismo poslali nijednog glasnika prije vas, a da mu nismo objavili: ‘Nema boga osim mene, zato mi se klanjajte!'” (El-Anbija, 25)

O Isusovoj poruci, ili Isau, alejhisselam, govori se u Kur'anu i Sunnetu Allahovog Poslanika, i samo iz ova dva izvora moguće je saznati tačne i vjerodostojne podatke o njemu, pa ćemo reći sve o Ezavu, alejhisselam, potkrijepiti valjanim dokazima.

Kur'an o Isusu

Kur'an jasno kaže da je Isus, ili Isa, alejhisselam, rob i poslanik Allaha. Prvo što je Isa alejhisselam rekao u kolijevci bilo je da je bio Allahov rob: „I ona je došla s njim u svoju porodicu noseći ga. ‘O Marijo’, rekli su, ‘učinila si nešto nečuveno! Hej, ti koji ličiš na Haruna u čednosti, tvoj otac nije bio nevaljao, a ni majka nije bila zločesta. ‘ I pokazala je na njega. ‘Kako razgovaramo s bebom u mjehuru?’, Rekli su. ‘Ja sam Allahov rob’, rekao je, ‘Dat će mi Knjigu i učiniti me glasnikom i učiniti blagoslovljenim gdje god da se nalazim, i naredit će mi da se molim i dajem milostinju dok sam živ i da budem moja majka, dobra i ne dopušta mi da budem drzak i bezobrazan. I neka je mir na mene na dan kad sam se rodio i na dan kada umrem i na dan kad ustanem iz mrtvih! ‘ Ovo je Isa, sin Marijin – to je prava istina o njemu – onaj u koga sumnjaju. ” (Maryam, 27-34)

Prema učenjima islama, Isus je začet i rođen bez ikakvog Marijina bračnog odnosa, što je pravo čudo, dok sami kršćani vjeruju da je u vrijeme rođenja bila udata. Šta je čudno kod udate žene koja rađa!? Također, Isus je govorio dok je još bio u kolijevci, dok kršćani vjeruju da su prve natprirodne situacije bile tek za vrijeme njegove zrelosti.

Kur'an jasno ukazuje na to da Isus, ili Isa, alejhisselam, nije ni Bog ni Sin Božiji: “A kad Allah kaže:” Neka je Bog s Allahom? “, Reći će:” Hvaljen bio Ti! Nije mi bilo prikladno reći ono što nemam pravo reći. Ako sam to rekao, vi to već znate; Vi znate ono što ja znam, a ja ne znam ono što vi znate; samo Ti jedini znaš sve što je skriveno. Rekao sam im samo ono što ste mi naredili: ‘Klanjajte se Allahu, i svom i svom Gospodaru!’ I bdio sam nad njima dok sam bio među njima, a kad si mi uzeo dušu, samo si ih kontrolirao; Ti sve bdiš. ‘”(Al-Ma'ida, 116-117)

Uzvišeni Allah kaže: “Jevreji kažu: ‘Uzair je Allahov sin’, a kršćani: ‘Mesija je Allahov sin.’ To su njihove riječi, iz njihovih usta, oponašaju riječi nevjernika iz prošlosti – Allah ih je ubio! Kamo idu? ” (At-Tawba, 30)

U svjetlu gornjih stihova, muslimani vjeruju da je Isusa rodila čedna i uzorita Marija, ili Marija, te da je zatrudnjela bez kontakta s muškarcem. A to nije čudno i nemoguće, jer je to odredio Uzvišeni Allah, koji je stvorio Adema, alejhisselam, i bez majke i bez oca, a kada nešto želi, samo kaže: “Budi!” i bit će.

Slučaj Isaa s Allahom isti je kao slučaj Adema: Stvorio ga je od zemlje, a zatim rekao: ‘Budi!’ – i hoće. ” (Alu Imran, 59)

„A kada su anđeli rekli: ‘O Marijo, Allah ti je otkrio radosnu vijest od Njega Riječ: njegovo ime će biti Mesija, Isa, sin Marijin, vidjet će se na ovom i na onom svijetu, i jedan od Allahovih bliskih; razgovarat će s ljudima dok je još u kolijevci, i kao odrasla osoba, i bit će iskren “, rekla je,” Gospodaru, kako ću imati dijete kad me nijedan muškarac nije dodirnuo? ” ‘Tako,’ rekao je, ‘Allah stvara ono što želi. Kad nešto odluči, samo kaže: ‘Budi!’ – i bit će. ” (Alu Iman, 45-47)

Oni koji su Isusa smatrali Bogom ili Božjim Sinom samo zato što je rođen bez oca, trebali bi znati da je prema toj logici poželjno Adama, alejhisselam, smatrati božanstvom, jer ga je Allah dž.š. stvorio bez i majka i otac.

Muslimani vjeruju da Isus nije ni ubijen ni razapet, već je uzdignut na nebo, a Allahovom voljom prije Sudnjeg dana ponovo će biti spušten na zemlju, a u tom će razdoblju vladati prema vjerskom zakonu – Šerijat je otkrio Muhammedu.

I zbog njihovih riječi: ‘Ubili smo Mesiju, Isaa, sina Merjeminog, Allahova Poslanika!’ I niti su ga ubili niti razapeli, ali činilo im se. Oni koji se nisu slagali oko njega i sami su bili sumnjičavi oko toga; o tome nisu znali ništa pouzdano, samo su pretpostavljali; i sigurno je da ga nisu ubili, već ga je Allah uzdigao k Sebi. A Allah je Moćan, Mudar. ” (An-Nisa, 157-158)

Sunnet Isusov

Autentični hadisi potvrđuju da će prije Sudnjeg dana Isus, alejhisselam, sići i ubiti Dedžala.

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ukinite džizju. I bogatstvo će se umnožiti, tako da ga niko neće htjeti uzeti. ” [2]

Isus, alejhisselam, je navijestio dolazak posljednjeg poslanika Muhammeda, koji je pečat svih poslanika i koji će biti poslan svim ljudima, za razliku od ostalih poslanika koji su poslani samo jednom narodu: „A kad je Isa, sin Merjemin, rekao je: ‘O, sinovi Izraelova, ja sam vam Allahov poslanik da potvrdite Toru koja mi je objavljena prije mene i da vam prenesem radosnu vijest o Vjerovjesniku čije je ime Ahmed, koji će doći poslije mene ‘- i kad im je donio jasne dokaze, rekli su:’ Ovo je pravo čarobnjaštvo! ‘”(Es-Saff, 6)

Nakon silaska na Zemlju, Isus će umrijeti kao što umiru i drugi ljudi, a muslimani tog doba će se pokloniti njegovom sprovodu i sahraniti ga.

Autentični hadisi navode da će Isus, alejhisselam, ostati na Zemlji četrdeset godina nakon svog silaska, a da će nakon toga umrijeti, a muslimani će mu klanjati dženazu i sahraniti ga: „A onda će ostati na Zemlji četrdeset godina, a onda će umrijeti, a muslimani će mu klanjati dženazu. ” [3]

Isus će se odreći onih koji su ga smatrali Bogom ili Sinom Božjim

U kur'anskim ajetima se jasno kaže da će se Isus na Sudnjem danu odreći onih koji su ga smatrali Bogom ili Sinom Božjim: „A kad Allah reče: moj kao dva boga s Allahom!“, Reći će: „Hvaljen budi Tebi! Nije mi bilo prikladno reći ono što nemam pravo reći. Ako sam to rekao, vi to već znate; Vi znate ono što ja znam, a ja ne znam ono što vi znate; samo Ti jedini znaš sve što je skriveno. Rekao sam im samo ono što ste mi naredili: ‘Klanjajte se Allahu, i svom i svom Gospodaru!’ I bdio sam nad njima dok sam bio među njima, a kad si mi uzeo dušu, samo si ih kontrolirao; Paziš na sve. ” (Al-Maida, 116-117)

Isus ili Isa alejhisselam bio je jedan od Božjih poslanika, koji je pozvao svoje sljedbenike da vjeruju u jednog Boga i nije im rekao da posjeduje išta božansko, već su oni to uveli nakon njega. U Tori, knjizi koju mu je Bog otkrio, Isus je najavio da će nakon njega doći posljednji poslanik – Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, koji će Isusa prepoznati kao proroka i čiji će sljedbenici također vjerovati da Isus, ili Isa, je bio alejhisselam. -Salam, on je bio samo Božji poslanik.

“O sljedbenici Knjige, dođite i okupite se oko jedne zajedničke riječi nama i vama: da ne obožavamo nikoga osim Allaha, da nikoga ne smatramo ravnim i da nikoga osim Allaha ne držimo bogovima!” Pa ako se ne slože, vi kažete: ‘Svjedočite da smo muslimani!’ “(Alu Imran, 64)

________________

[1] Es-Safadija , 2/311 .

[2] Buhari, br. 2222; Muslim, br. 154.

[3] Abu Davud, br. 2182

Elvedin Pezić – Minber.ba