Hutbe

Vakat hvalisanja i oholosti

2. Septembra 2016. | 0 Comments

Hatib: Nezim Halilović Muderris Braćo i sestre u islamu! Naslov današnje hutbe je Vakathvalisanjaioholosti. Allah, dželle še’nuhu, nas podsjeća da nikako ne mislimo [...]

Sedam je vrata džehennema

18. Juna 2016. | 0 Comments

Hatib: Nezim Halilović Muderris Braćo i sestre u islamu! Današnju hutbu sam naslovio sa Sedam je vrata džehennema. Cilj mi je da kroz istu osnažimo naš iman i povećamo [...]

Ogovaranje je teška bolest

18. Juna 2016. | 0 Comments

Hatib: Nezim Halilović Muderris Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Ogovaranje (gibet) je teška bolest. Govoriti na pomenutu temu, znači govoriti o akutnoj [...]

Kome smeta hidžab, a ne smeta golotnja

18. Juna 2016. | 0 Comments

Hatib: Nezim Halilović Muderris Braćo i sestre u islamu! Naslov današnje hutbe je Kome smeta hidžab, a ne smeta golotinja. Tema koja je pred nama je uvijek aktuelna, a [...]