Vakat hvalisanja i oholosti

2. Septembra 2016. Dobri Bošnjak 0

Hatib: Nezim Halilović Muderris Braćo i sestre u islamu! Naslov današnje hutbe je Vakathvalisanjaioholosti. Allah, dželle še’nuhu, nas podsjeća da nikako ne mislimo da će […]