Šeher Banja Luka

22. Septembra 2018. Elvedin Karišik 0

Početkom 16. stolječa Bosanac Sufi Mehmed-paša je uvakufio veliki dio svoga bogatstva u najstarijem banjalučkom naselju Gornjem Šeheru, kao što je ćuprija preko Vrbasa, Carevu […]

I opet, Srebrenica…

11. Jula 2018. Elvedin Karišik 0

Piše: Hilmija Redžić U ime Allaha, Milostvog, Samilosnog! Teško je o ovome bilo što reći… Da, zaista teško… Ponekad se zapitam da li ovu teškoću osjeti onaj […]