Ramazan – mjesec dobročinstva

Pripremio: mr. Osman Smajlović

Postoji jaka i neraskidiva veza između blagoslovljenog mjeseca Ramazana i dobročinstva.

Ibn Abbas, radijallahu anhu, opisao je Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, rekavši: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je najizdašnija osoba” (Buhari).

Međutim, kada je njegova velikodušnost došla do izražaja?

Ibn Abbas, radijallahu anhu, rekao je: “i bio je najdarežljiviji u mjesecu ramazanu kad bi mu došao Džibril …” (Buhari)

Ibn Abbas, radijallahu anhu, daje nam usporedbu, kako bismo bolje razumjeli velikodušnost Poslanika: “bio bi (dobročinstvom) izdašniji od poslanog (kišovitog) vjetra.” (Buhari) smilovao se, dalje se spominjalo: „dao bi sve što bi se od njega tražilo …“ (Musned)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je brži u dobročinstvu od vjetra koji sa sobom, Allahovim dopuštenjem, donosi milost. Bez obzira kako vjetar dopire do plodne i mrtve zemlje, parlamentarna dobrotvorna organizacija također dopire do svih kategorija ljudi, kako onih kojima je potrebna, tako i bogatih.

Imam Šafija, Allah mu se smilovao, rekao je: „Volim da osoba bude izuzetno velikodušna u Ramazanu, uzimajući Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, za uzor, ali i zbog potrebe da ljudi u Ramazanu i zato što ih je mnogo u ovom mjesecu. Neki od njih su zauzeti postom i molitvom, pa imaju manje vremena da zarade za život. “(Letaifu Mearif)

Ebu Zerr, radijallahu anhu, rekao je: „O ljudi! Zaista sam iskren savjetnik i saosećajan prema vama. Klanjajte se u mračnoj noći, samoći u grobu, postite na ovom svijetu za vrućine dana uskrsnuća i dajte milostinju iz straha u teškom danu. Oh ljudi! Zaista sam iskren savjetnik i saosećam sa vama. “(Ahmed u Zuhdu)

Zajednički post i milostinja jedan su od razloga za ulazak u Džennet. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “U Džennetu zaista imaju odaje čija se vanjska strana vidi iz njegove unutrašnjosti, a njegova unutrašnjost iz njegove vanjske strane.” Allahu! Kome pripadaju? “, A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je:” Onome ko govori lijep govor, dijeli hranu, često posti i klanja se noću dok ljudi spavaju. “

Pomenute hvale vrijedne stvari u hadisu; lijep govor, dijeljenje hrane, česti posta i noćne molitve događaju se u blagoslovljenom mjesecu ramazanu.

Dovoljna motivacija za dobročinitelja u dobročinstvu u Ramazanu je čvrsto uvjerenje da će se Allah, Milostivi, smilovati Svojim milosrdnim robovima: “Allah će se smilovati samo onim svojim robovima koji su milosrdni.” (Buhari)

Postoje mnogi potencijalni oblici dobročinstava u blagoslovljenom mjesecu ramazanu: priprema iftara, paketa hrane, dijeljenje datuma, novčana pomoć, otplata duga, dijeljenje odjeće, obuće i slično. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Najbolje djelo je obradovati svog brata muslimana ili otplatiti njegov dug ili hraniti ga hljebom.” (Bayhaqi, Shu'abu Iman, autentično)

minber.ba