Oživljavanje nakon smrti u ajetima Časnog Kur'ana

Piše: mr. Osman Smajlović

Živjeti nakon smrti i okupljati stvorenja pred svojim Stvoriteljem da bi bili nagrađeni na Sudnjem danu jedno je od temeljnih vjerovanja u Časni Kur'an.

Mnogobošci, mnogobošci, nisu vjerovali u uskrsnuće nakon smrti i rekli su: “Kad umremo i postanemo kosti i zemlja, hoćemo li zaista uskrsnuti” (Saffat, 16). Stoga je plemeniti Kur'an posvetio veliku pažnju dokazivanju i uspostavljanju uskrsnuća nakon smrti i odgovaranju onima koji u to ne vjeruju ili sumnjaju.

Kur'an na razne načine dokazuje da je uskrsnuće nakon smrti istinito: obavještava da će se uskrsnuće dogoditi, navodi dokaze da će se dogoditi, dokazuje da je moguće da će se dogoditi s materijalnim dokazima, uspoređuje ga sa svakodnevnim životom , i navodi razne događaje u kojima se – Allahovom voljom – dogodio preporod.

Plemeniti Kur'an – na kraju sure El-Vakija – govori o uskrsnuću nakon smrti i spominje četiri vrste materijalnih dokaza iz ljudskog svakodnevnog života koji ukazuju na mogućnost uskrsnuća:

Prvo: sperma. Allah, dž.š., rekao je: “Reci mi: daješ li obliku sjemenu koje siješ ili to činimo mi?” (Waki'a, 58-59).

Sperma je u osnovi kombinacija različitih supstanci. Takođe, to je razlog – uz Allahovo dopuštenje – nastanka embrija ljudskog života, a zatim i živog bića. Ako ljudski život – uz Allahovo dopuštenje – može nastati iz sperme, koja je kombinacija različitih dijelova, zašto onda ljudski ostaci sa zemlje ne mogu biti kombinirani i oživljeni mrtvi?! Allah, dž.š., rekao je: “Znate kako ste prvi put stvoreni, pa zašto ne urazumite?” (Al-Waqi'a, 62). Zašto se ne urazumite i shvatite da vas Allah može živjeti, jer vas je stvorio prvi put, ni iz čega, odnosno od sperme.

Drugo: klijanje biljaka. Allah, dž.š., rekao je: “Kažete mi: šta se događa sa onim što posiješ? Daješ li mu snage da nikne ili Mi to radimo? “(Al-Waqi'a, 63-64).

Logičan slijed bio bi da zasađeno sjeme istrune kad se zakopa u zemlju i zalije. Međutim, ostaje očuvan, a zatim klija i postaje – Allahovim dopuštenjem – biljka. Nije li onaj u čijoj je moći moguće dati biljci da izraste iz sjemena, koja nije sposobna živjeti mrtve?!

Treće: pljusak. Allah, dž.š., rekao je: “Reci mi: ‘Vodu koju piješ – da li je mi ili mi s oblaka spuštamo?'”

Tokom isparavanja – po Allahovoj dozvoli – voda prelazi u plinovito stanje, tj. U male čestice. Vjetrovi ih raspršuju na sve strane. Tada ih Uzvišeni Allah vraća u prvobitno stanje, u vodu i spušta ih na Zemlju u obliku kiše. Da li je Onaj Koji je u stanju vratiti vodu iz svog plinovitog stanja u prvobitno stanje, nije u stanju sastaviti ljudske ostatke nakon smrti i oživjeti mrtve?!

Četvrto: plamen sa sirovog drveta. Allah, dž.š., rekao je: “Reci mi: Vatru koju potpaljuješ – da li ćeš stvoriti drvo za nju ili Mi?” (Waki'a, 71-72). Plamen i sirovo drvo su suprotne supstance u pogledu temperature i vlažnosti. Uprkos tome, Uzvišeni Allah je izgorio sirovo drvo. Zar On koji nije u stanju stvoriti plamen od sirovog drveta ne može oživjeti mrtve ?!