Kako je sehurio Allahov Poslanik: Deset vjerodostojnih hadisa o vrijednosti sehura

Pošto se nalazimo u mjesecu ramazanu i svakog dana sehurimo i iftarimo, lijepo je da se podsjetimo na to da vjernik treba da upotpuni svoj post tako što će sehuriti, zbog svih vrijednosti koje su spomenute o sehuru.

O sehuru i vrijednosti sehura bilježe se mnogi vjerodostojni hadisi, a jedan od tih hadisa dovoljan je da čovjek nikada ne izostavi ustajanje na sehur.

U ovom tekstu naveset ćemo samo nekoliko vjerodostojnih hadisa o sehuru.

  1. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Doista Uzvišeni Allah i Njegovi meleki donose salavate na one koji sehure.” (Ibn Hibban, od Ibn Omera, radijallahu anhu, a vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani u više svojih djela).
  2. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ustajte na sehur, doista je u tome berićet – blagoslov.” (Buhari i Muslim, od Enesa, radijallahu anhu)
  3. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ustajte na sehur, pa makar da popijete gutljaj vode.” (Ibn Hibban, od Ibn Omera, radijallahu anhu, a vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani u više svojih djela)
  4. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Divne li su datule za sehur vjerniku.” (Ebu Davud, od Ebu Hurejre, radijallahu anhu,  a vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani u više svojih djela)
  5. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Razlika između našeg posta i posta sljedbenika Knjige jeste ustajanje na sehur.” (Muslim, od Abdullaha b. Amra b. Asa, radijallahu anhu)
  6. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Doista je sehur blagoslov – bereket koji vam je Allah podario, stoga ga nemojte izostavljati.” (Ahmed, a šejh Šuajb Arnaut ocijenio ga je vjerodostojnim)
  7. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Bereket je u troje: skupini – zajedništvu, popari i sehuru.” (Taberani, El- Kebir, od Selmana, radijallahu anhu, a vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani u više svojih djela)
  8. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Tri su stvari poslaničke odlike: požurivanje iftara, odgađanje sehura i stavljanje desne ruke po lijevoj u namazu.” (Taberani, od Ebu Derdaa, radijallahu anhu, a vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani)
  9. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Požurite sa iftarom, a odgodite sehur.” (Taberani, El-Kebir, od Ummu Hakima, radijallahu anhu, a vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani)
  10. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Sehur je blagoslovljeni obrok.” (Ibn Hibban, od Ebu Derdaa, radijallahu anhu, a šejh Albani ocijenio ga je vjerodostojnim u više svojih djela)

Navedeni hadisi treba da nam budu dovoljan podstrek da ustajemo na sehur. Neka nam uvijek prilikom ustajanja na sehur bude na umu da Uzvišeni Allah i Njegovi meleki donose salavate na one koji sehure, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio ustajanje na sehur, pa makar čovjek popio samo gutljaj vode, i da je to blagoslovljeni obrok.

Priredio: Elvedin Pezić