Četverica će se pravdati na Sudnjem danu

Četverica će se pravdati na Sudnjem danu: gluhonijem čovjek, starac koji je posenilio, ahmak/lud i čovjek koji je umro u vremenu između slanja dvojice poslanika. Gluhonijemi će reći: – Gospodaru, islam je došao a ja nisam ništa mogao čuti. Ahmak/luđak će reći: – Gospodaru, kada je islam došao, mene su djeca kamenjem gađala po putevima. Oronuli starac će reći: – Gospodaru, islam je došao a ja nisam bio u stanju da išta razumijem. Čovjek koji je umro u vremenu između slanja dvojice poslanika će reći: – Gospodaru, meni nije došao poslanik. Tada će Allah, dž.š., od njih uzeti obavezu da će Mu biti pokorni. Poslat će im poslanika koji će im narediti da uđu u vatru (iskušenja i provjere). Ko (posluša i) uđe u tu vatru, ona će za njega biti spasonosna i blagoslovljena, a ko ne uđe (ne držeći se obećanja da će biti pokorni) on će biti bačen u pravu džehennemsku vatru. Tada će Allah, dž.š., reći: – Kada je tako sa ovom naredbom, tako biste i moga poslanika na dunjaluku smatrali lašcem.”

( Hadis bilježi Ahmed i Bezzar. Hadis je sahih/vjerodostojan )

*Halil M.*