Upitani ne zna o tome nista vise od onog koji pita

Prenosi se da je Ebu Hurejre, r.a., rekao:

– Jednog dana pojavio se Poslanik pred ljudima i tom prilikom pristupio mu je neki čovjek i upitao ga:

 

-Allahov Poslaniče, šta je to iman?

Odgovorio mu je:
“Da vjeruješ u Allaha, u Njegove meleke, u Njegovu Knjigu i u susret sa Njim, u Njegove poslanike te da vjeruješ u proživljenje na Sudnjem danu.”

Ovaj još upita:
-Šta je to Islam

Odgovorio mu je

“Islam je da vjeruješ u Allaha i da Mu u Njegovoj božanstvenosti ništa ne pridružuješ, da obavljaš propisane namaze, da izdvajaš naređeni zekat i da postiš mjesec ramazan.”

On još upita:

A šta je to ihsan (najviši stupanj u vjeri), Allahov Poslaniče?

On mu odgovori:
“Da iskazuješ vjerovanje u Allaha kao da Ga gledaš, jer iako ti Njega ne vidiš, On tebe vidi.”

-A kada će nastupiti Sudnji dan (Es-Sa'ah)? – upita ponovo ovaj?

Poslanik mu odgovori:

“Upitani ne zna o tome ništa više od onog koji pita, ali kazat ću ti o njegovim predznacima: Kada robinja rodi svoga gospodara,* to je jedan od njegovig predznaka; kada bijedni i neugledni postanu vladarima – i to je jedan od njegovih predznaka; kada se goniči stada (pastiri) počnu nadmetati u izgradnji visokih zgrada** i to je jedan od njegovih predznaka. Pet stvari ne zna niko drugi osim Allaha.”

Zatim je citirao ajet: Samo Allah zna kad će Smak svijeta nastupiti, samo On spušta kišu i samo On zna šta je u maternicama, a čovjek ne zna ni šta će sutra zaraditi i ne zna čovjek u kojoj će zemlji umrijeti; Allah, uistinu, sve zna i o svemu je obaviješten. (Lukman, 34.)

Nepoznati se, potom, udaljio, a Poslanik povika:

“Vratite mi ga nazad!”

Pokušaše vratiit neznanca, ali njega već bijaše nestalo. Tada Poslanik kaza:
“Ovo bijaše Džibril Došao je da ljude pouči njihovoj vjeri.”

 

 

Šta se misli sa: “Kada robinja rodi svoga gospodara“?

U ovom pitanju ima razilaženja između uleme.

Spomenut ću vam dvoje:

  1. Vlasnici će prodavati robinje koje su im već rodile djecu. Da će doci vrijeme kad će njihova djeca njih kupovati a da o tome ništa neće znati. Ili da robinja rodi dijete (sa slobodnim čovjekom koji nije rob). Onda je kupi njezin sin ne znajući da mu je majka.
  2. Kada robinja sebi rodi dijete koje će biti kao kralj ili kraljica što znaći da će mu majka biti podanik. Baš kao što se dešava u ova vremena u kojima živimo, gdje djeca naređuju roditeljima ili pogovoto majkama.

 

Šta se misli sa: “kada bijedni i neugledni postanu vladarima” ?

Ili jednostavno uzmite u obzir; ovi koji danas vladaju Bosnom, šta su bili prije (rata) a sad su vladari te države.

 

Priredio Elvedin Karišik