Noć Lejletu ‘ L ‘ Kadr

Važnost i vrijednost noći Kadr najbolje se vidi i opisana je u samom Kur’anu. U Kur’anu se o njoj govori na dva mjesta, od kojih je jedno cijela 97. sura, koja je po njoj i dobila naziv. U drugom ajetu te sure govori nam se: “A ko će ti reći šta je noć Kadr?’U trećem ajetu iste sure govori nam  se: “Noć Kadr bolja je od hiljadu mjeseci. Uzvišeni Allah, nakon što je na početku sure El-Kadr spomenuo činjenicu da je Kur’an objavljen u Noći Kadra, postavlja pitanje koje bi u ljudskoj duši trebalo pobuditi interesiranje za odgovorom: ”A šta ti misliš šta je Noć Kadr?” Noć Kadr bolja je od hiljadu mjeseci.’’ Islamski učenjaci – tumači Kur’ana, pojašnjavajući ovaj ajet, kažu: ”Ibadet u Noći Kadra bolji je od ibadeta u hiljadu mjeseci u kojem nema Noći Kadra.”

Kada je noć Lejletu-l-Kadr?
Allah s.w.t. namjerno nije ljudima otkrio kada je tačno Noć Kadr. Razlog tome jeste da se ljudi ne bi opustili i samo u njoj ibadet činili, a u ostalim noćima zaboravili na ibadet. Veliki broj učenjaka mišljenja je da je Lejletu-l-Kadr dvadeset i sedma noć ramazana.
Mnogi ljudi smatraju da će sigurno osvanuti oproštenih grijeha ako tu noć provedu u ibadetu i da u drugim noćima ne treba ibadetiti. Hadisi Allahovog Poslanika jasno ukazuju na to da je Lejletul-Kadr u zadnjoj trećini mjeseca ramazana. Kazao je Allahov Poslanik: ”Tražite Lejletu-l-Kadr u zadnjoj trećini mjeseca ramazana.” (Tirmizi od Aiše, r.a.)
U drugim hadisima Allahov Poslanik pojasnio je citirani hadis i preporučio traganje za Noći Kadra u neparnim noćima zadnje trećine mjeseca ramazana. Kazao je Allahov Poslanik: ”Trudite se tražeći noć Lejletu-l-Kadr u neparnim noćima zadnjih deset dana ramazana.” (Buharija i Muslim od Aiše, r.a.). Mnogo je rivajeta i hadisa koji preciziraju Noć Kadra. U nekima je to dvadeset prva noć, u nekima dvadeset treća, u nekima dvadeset sedma i u nekima dvadeset deveta.
Naime, u već citiranim ajetima navodi se da je Kur’an objavljen u Noći Kadr, a u suri El-Bekare? Uzvišeni Allah kaže: “U mjesecu ramazanu objavljen je Kur’an, kao uputa ljudima…? , iz čega se vidi da je ta noć jedna od noći u ramazanu. To mišljenje zastupa većina islamskih učenjaka.

Šta činiti u Noći Kadra?
Ibadet u ovoj noći vredniji je od ibadeta u hiljadu mjeseci u kojima nema ove noći. Kojim ibadetima ispuniti Noć Kadra? Ibadetima kao što su; namaz, dova i zikr.
Aiša, r.a., upitala je Allahovog Poslanika: ”Allahov Poslaniče, kada bih znala da je Noć Kadra, šta bih dovila Allahu u toj noći?” Na to je Allahov Poslanik rekao: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي (”Reci:‘Allahumme inneke Afuvun tuhibbul-afve fa’fu ‘anni’).
‘Gospodaru moj, Ti si onaj koji prašta i voliš opraštanje, zato Te molim da meni oprostiš.”’ (Tirmizi, od Aiše, r.a.

A Allah najbolje zna…

Priredio: Hazim Junuzović