Neće ući u džennet onaj od čije zlobe nije siguran njegov komšija

Neće ući u džennet onaj od čije zlobe nije siguran njegov komšija

Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, a.s, rekao:

Neće ući u džennet onaj od čije zlobe nije siguran njegov komšija.

Lijep odnos prema komšiji i gostu dio je imana

Ebu Šurejh el-Huza'i, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, a.s, rekao:
Ko vjeruje Allaha i Sudnji dan, neka čini dobro svome komsiji. Ko vjeruje Allaha i Sudnji dan, neka počasti svoga gosta. Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti.

 

Preuzeto: Muslimova zbirka hadisa (Knjiga 1. stranica 61-62)