Kada se uđe u džamiju klanjaju se dva rekjata

Ebu Katade, r.a, rekao je: Ušao sam u džamiju a Allahov Poslanik, s.a.v.s, je sjedio među ljudima. Sjeo sam, pa me je Allahov Poslanik, s.a.v.s, upitao: Šta te je sprijećilo da klanjaš dva rekjata prije nego što si sjeo?

Odgovorio sam: Allahov Poslaniče, vidio sam tebe i ljude da sjedite.

Rekao je: Kada neko od vas uđe u džamiju, neka ne sjeda dok ne klanja dva rekjata.