Kad se funkcije i povjereništva budu davala osobama koje ih ne zaslužuju.

Šejh Ibnu Usejmin rhm., kaže: “Kad se funkcije i povjereništva budu davala osobama koje ih ne zaslužuju ne bitno da li je riječ o državnim globalnim funkcijama ili o lokalnim opcinskim funkcijama – kada na ta mjesta budu dolazili ljudi koji nisu od riječi i nisu od povjerenja – iščekuj Sudnji Dan!

A kao primjer navedenom je kada ljudi predadnu sebe i sve svoje u vlast čovjeku koji je daleko od vjere i povjerenja, koji se ne drži Allahovih granica, koji bližnjeg i bogatog stalno pomaže, a slabog i siromašnog stalno tlači i pritiska. Ovakvi ljudi ne zaslužuju vlast i upravu, i kad takvi dođu na vlast iščekuj Sudnji Dan.

Takvi ljudi vode narod zlu, fesadu i nemoralu, i takvi vlast pravi od slobodnih ljudi robove – ostavljajući ih bez ikakve časti i dostojanstva! Ako se čovjeku koji je daleko od Kur'ana i Sunneta povjeri vlast – taj može samo da šteti. Ako se nestručnom ili pokvarenom čovjeku povjeri direktorstvo i uprava nad firmom ili školom zbog toga što je blizak vlasti ili nekom čovjeku iz vlasti – to je klasični primjer zagubljivanja emaneta nakon kojeg treba išćekivati nastup Sudnjega Dana!

Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Ako neko postavi određenu osobu na određenu funkciju pored postojanja čovjeka koji je mnogo preči, stručniji i spretniji po pitanju te iste funkcije – takav čovjek vara Allaha, Poslanika i vjernike!“

 

Sunen el-Kubra, Bejheki, br.20861.

Pogledaj: Šerhu Kitabil-Rikak, Sahihul-Buhari, 1/129.