Svijet džina

2. Jula 2016. Dobri Bošnjak 0

Kur’an i hadis ukazuju na postojanje džina i na svrhu njihovog stvaranja, a to je obožavanje Allaha Jedinog, koji nema druga. Uzvišeni kaže: “Džine i […]