I opet, Srebrenica…

11. Jula 2018. Elvedin Karišik 0

Piše: Hilmija Redžić U ime Allaha, Milostvog, Samilosnog! Teško je o ovome bilo što reći… Da, zaista teško… Ponekad se zapitam da li ovu teškoću osjeti onaj […]